NAPKÖNYV rendhagyó antikvárium
Kedvcsináló

 
~~~~~~
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóim
Indulás: 2009-02-06
 
Kategóriák
 
RETRO-VÁSÁR
 
Szépecske haza
 
ZENE

 
~~~~~~
 
Régi nagy...
 
AJÁNDÉKOK

 
~~~~~~
 
Festmények, grafikák

 
Vallás, Ezoterika
Vallás, EzoterikaKéptárak: Súgó
.

 


A könyvek borítói megtekinthetők a KÉPES KÖNYVAJÁNLAT menüpontban!


Morton:

Az üdvözítő nyomában I-II.

(Palladis Rt) 3000 Ft

 

 

Az egész föld ezredévek óta halottak porából és véréből lett tavaszról tavaszra újjá. Ez a csoda százszoros ott, ahol maga az Úr lépte nyomát őrzik az utak és hegyek: Palesztinában.
Vajon ki ne vágyna reá, hogy az Üdvözítő nyomában végigjárja mindazokat a helyeket, melyekről a Biblia beszél?


A  tizenkét Pius (Árkádia, 1940)     1000 Ft

Borovicka: Sátáni istenek szektái (1997)  600 Ft

Boulad: A szív okossága (Ecclésia 1988) 600 Ft

Bautz: A POKOL (A skolasztikusok tanítása alapján) (Nagyvárad, 1903) 1000 Ft

Bernanos: A sátán árnyékában (1985)  600 Ft

BUDDHA (Aleter Kiadó)  300 Ft

A BIBLIA VILÁGA   1000 Ft

Beszélgetések a Bibliáról  1000 Ft

Bibliai kislexikon (1983) 800 Ft

Csicsáky Jenő: MU, az emberiség szülőföldje (Reprint)  2000 Ft


Erasmus:

BESZÉLGETÉSEK

(1981)  

1800 Ft

 

 

Miért oly ostobák az apát urak és valóban baj-e, ha a nők olvasnak? Mi az aranycsinálás titka? Valóban tolvaj-e minden kolduló barát? - Rotterdami Erasmus, a nagy holland humanista "beszélgetései"


 

Feuerbach:A kereszténység lényege (1983)  1500 Ft

Fodor L. István: Földönkívüli élet (1984)  600 Ft

Freud: Az ősvalami és az én  (reprint)  1500 Ft

Graves: Jézus király 1000 Ft


Glasenapp:

AZ ÖT VILÁGVALLÁS (1981) 

3000 Ft

A kötet közérthetően ismerteti az öt világvallást, történeti hátterüket és legfőbb elveiket. A hinduizmus túlvilági elképzelései a legintimebb részletekig szabályozzák a hívők életét, továbbá a mulandóság meghaladását és az egyén fejlődését hirdetik. A buddhizmus az indiai vallás egyik válfajának tekinthető, amely megtartotta az óind világnézet sok lényeges elemét (újramegtestesülés, megváltás), de elvetette a teizmust, a panteizmust és csupán a személytelen világtörvényekről szóló tanítást őrizte meg. A kínai univerzizmus hirdetői gyakorlatias, józan, tárgyilagos életigenlők, akik a földi létben keresnek boldogulást. A kereszténység, amelyben a földi élet inkább átmenet, mint cél, az egyedül igaz és abszolút vallás igényével lép fel, s ezzel a liberális vallási polifónia helyébe a hit tekintélyuralmi diktatúráját állítja. Az iszlám népszerűségének oka valószínűleg a könnyen teljesíthető parancsokon kívül az egyenrangúság hirdetésében és a próféta engedékenységében is keresendő .


Gecse Gusztáv: Vallástörténet (1980)  1500 Ft

Gecse Gusztáv. Bibliai történetek (1985)  1500 Ft

Hephata: (imák) (Kner fakszimile) Eladva

Hahn István: Istenek és népek (1979)  800 Ft

INDIAI REGÉK ÉS MONDÁK 1000 Ft

Istenek, megváltók, próféták  600 Ft

Kuzmicsev: Maja papok titkai   1000 Ft

Klausner: Jézus és kora (1946) 800 Ft

Kersten: Jézus Indiában élt a keresztrefeszítés  elött és után

(1992)  1000 Ft


 

.

 


KálvinJános:    

AZ ELEVE ELRENDELÉSRŐL    

       

(Európa, 1986)    

1200 Ft     

 

 

 


Luther:

ASZTALI BESZÉLGETÉSEK

(1983)

1200 Ft

 

 

...az asztalnál ülők a Szentírás komoly kérdéseit, melyeket a doktor sorra-rendre, röviden és velősen elmagyarázott; ha pedig valaki visszájára szólt, azt sem bánta, hanem talpraesett választ vetett ellenére.


Majsai Mór - Székely László: Boldogasszony anyánk (Ecclésia, 1970) 1000 Ft

Misztikusok és próféták  (2000)  1000 Ft

Prince: Démonológia (1998 Hit Gyülekezet) 1000 Ft

Prabhupada: Sri Isopanisad (A tudomány amely közelebb viszi az embert  Krisnához (New York)  500 Ft

Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról (2002) 300 Ft

Svámi Prabhupáda: Az Eredeti Bhagavad-gita (Vaduz) 3000 Ft

Prabhupada: Visszatérés  - A reinkarnáció tudománya (2004) 500 Ft

Prabhupada: Könnyű utazás más bolygókra (1990) Eladva

Prabhupada: Srimad Bhagavatam (1995) 3000 Ft

Prabhupada: Egy bölcs ember élete és öröksége (1992)  1500 Ft

Prabhupada: A tökéletes jóga  500 Ft

Romer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos írásaiból:

Egyház, műveltség, történetírás (1981)  1000 Ft

Renan: Jézus élete (Révai, 1921)  3000 Ft

RÁMÁJANA (Jánossy ford.)  1500 Ft

Dr.Szeredy: Egyházjog II. Különös tekintettel  a  Szent korona országaira

( Pécsett 1883) (eladva)

Spinoza: Teologiai-politikai tanulmány (1978)  1000 Ft

Sankara: A Brahma-szutra magyarázata (1996)  800 Ft

A KÖZTES LÉT KÖNYVE (1986) 2000 Ft

Taxil: A szórakoztató biblia (General Press) 1500 Ft


A mi Urunk Jézus Krisztus gyermekségéről írott könyv.

Szerzette:Tóth Béla deák 1895.

( fűzött, lazult)  4000 Ft       

 

                                          

"Ezt a könyvet nyomtatta a Pallas társaság betűivel és sajtóján Pusztai Ferenc Budapesten [...]" A címképen Dürer metszete. Csinos, szép könyvecske. Fűzött

  

.

Dr. Szalay László: A zsidó nők története (Globus) Eladva

.

 


EZOTERIKA


Fónagy Iván: MÁGIA és titkos tudományok (fakszimile) 5000 Ft

 

Néhány kiragadott témakör a kötet sokrétű, gazdag anyagából: Spiritizmus, jóslás, távolbalátás, kísértetjárás, mágia, rózsakeresztes misztika, okkultizmus, szabadkőművesség, alkímia, asztrológia, horoszkóp, kabala, számmisztika, halottidézés, boszorkányság, varázslás, emberfarkas...
Minden művelt ember könyvespolcán ott kell lennie ennek a mindvégig izgalmas, színes és borzongató könyvnek, amely 46 év után lát újra napvilágot - az eredeti kiadás hasonmásaként


  Tim Dedopulos:

KABBALA

A zsidó miszticizmus titkos tanainak kézikönyve

(Pannonica, 2005)

2000 Ft

 

A kabbala, a zsidó hit ősi titkos bölcsessége sok dolgot jelent: térképet, mely utat mutat önmagunk tökéletesítéséhez; a psziché elegáns modelljét; ősszefüggések tökéletes rendszerét; Isten teremtéstervét; kulcsot az ember legvégső lehetőségeinek felszabadításához. Ez az első és legfőbb tudás, mely nagyobb minden mesternél. A kabbala nemcsak bölcsességre tanít, de módszereket és gyakorlatokat kínál, melynek révén fejleszthetjük elménket, testünket, lelkünket, jobbá tehetjük életünket.


NOSTRADAMUS élete és jövendölései a XX. századra (Vághidi) (fakszimile) 800 Ft

Michel Nostadamus XVI.századi orvos, fizikus, asztrológus, Medici Katalin francia királyné háziorvosa, 1555-ben adta ki híres könyvét, a Centuries-t, amelyről évszázadok óta vitatkoznak a szakértők: példátlanul igazolódott jóslatok gyűjteményéről, vagy ködös költői látomásokról van-e szó

NOSTRADAMUS jóslatok  az ezredvégről (1990) 600 Ft


Dr. Cannon: KELET MÁGUSAI (Tibeti misztériumok és varázslások) 1000 Ft

MISZTIKUSOK ÉS PRÓFÉTÁK (Szalay kiad.) 1000 Ft

De Quincey: Egy angol ópiumevő vallomásai (1983)500 Ft

Három testvér, kilenc sárkány (román fantasztikus balladák) (Kriterion) 1000 Ft

Berlitz: ATLANTISZ (Az elsüllyedt kontinens titka) (1994) 1000 Ft

Michell: Atlantisz öröksége (Elfelejtett tudomány)(1994) 1000 Ft


Tóth Béla: MENDEMONDÁK a világtörténet furcsaságai (1984) 1000 Ft

Mit is mondott valójában Kálmán király a boszorkányokról? Vadkan, vagy puska ölte meg a költő Zrínyi Miklóst? Hogyan szökött meg Casanova a velencei ólomkamrából? Szánkázott-e nyáron Mária Terézia? Saját találmánya végzett-e Guillotin doktorral? Mit mondott a hóhérának Marie-Antoniette? Feléledt-e Haynau a boncasztalon? Ezek és más hasonló, évszázadok távolába visszavezető kérdések mind a mai napig foglalkoztatják az emberek képzeletet

 


Dethlefsen: A SORS MINT ESÉLY ezoterikus pszichológia 1500 Ft

Benedek István: Varázslás és orvoslás (Gyorsuló Idő)  300 Ft

Borovicka: Sátáni istenek szektái (1997)  400 Ft

Pusztay Sándor: Szerelmi varázslás, boszorkányos praktikák (1990) 500 Ft

Prince: DÉMONOLÓGIA 1000 Ft

 

 


Dr. Kosutány István: TITOKZATOS ERŐK - CSODÁS ESETEK (fakszimile) 2000 Ft

Témái között szerepel az asztrológia, a növények gyógyhatása, kabalisztikus számok, régi varázslók, mágusok képességei, látomások, médiumi írás, hipnózis.
A könyv második és harmadik részében különleges esetekkel foglalkozik, saját tapasztalatait és mások okkult élményeit dolgozza fel. Ezek közül legérdekesebbek a médiumi írással kapcsolatos kísérletek, a grafológiával végzett orvosi diagnosztika, reinkarnációs élmények, prófétikus jövendölések - többek között a híres Nostradamus-jóslatok.


Jen Van Guy: A TENYÉR ÉS A SZERELEM (Gyöngyös 2004) 1000 Ft


Dr. Kosutány István:

KÉZVONALAK - EMBERSORSOK

(fakszimile) 2000 Ft

 

 

A kézlenyomatok több ezerből állnak, százával ovodás-elemista-polgárista gyermekektől, felnőttektől, öregektől, százával elme-idegbetegektől, operáltaktól, de ikrektől, öngyilkosoktól, akasztott bűnözőktől, minden korú-nemű-rangú egyénektől is fel- és lefelé, Amerikától Sziámig és Japánig, Londontól Jeruzsálemig és Braziliáig...


Berente Ágnes: 

AZ ÁLOMFEJTÉS KÉZIKÖNYVE A-tól Z-ig

Mit jelentenek az álmok?

1500 Ft


Krúdy Gyula: Álmoskönyv + Tenyérjóslások könyve (1983) 1000 Ft

A legszebb, leghitelesebb magyar álomfejtő tanácsadó könyv


Lestyán Sándor: JÓSKÖNYV, ÁLOMFEJTÉS 1000 Ft


EGYIPTOMI ÁLMOSKÖNYV (Szeged) 1200 Ft


CSÍZIÓ

vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása

(Bp) Eladva

 

"Nem azon okból adom elődbe, szeretett atyámfia e természet-magyarázó könyvecskét, hogy azt ítéld meg belőle, mintha pokol-planéta vagy bármi jegy alatt születvén, pokolul is kellene elveszned, hanem azért, hogy tanuld meg belőle a gonoszt tőled eltávoztatni és a jóban állhatatos maradni... Hogy pedig az ember a felső testeknek, tudni illik a csilagoknak, a planétáknak és a többi égi jeleknek az erejét megismerje, az égi jelekhez, az esztendőkhöz és napokhoz tudja magát alkalmazni, azért e kis könyvecske kiadatott, melyből minden ember megtanulhatja, miképen kell táplálkozni és életünk folytában micsoda rendtartásban éljen."


Dieter B.  Hermann:

AZ ÉGBOLT FELFEDEZŐI

(Gondolat 1981) 1000 Ft

 

 

A csillagászat az ókorban vált tudománnyá, és bizonyára ez a legősibb tudomány. A csillagászathoz kapcsolódik olyan jelentős gondolkodók neve, mint Démokritosz, Platón, Arisztotelész. A csillagászat azonban a későbbi évszázadokban megrekedt…

 


Csaba György: CSILLAGJÓSLÁS (Legenda és valóság) (Minerva) 1000 Ft


Dr. Baktay Ervin: Asztrológiai prognózis (A jövőbelátás) Eladva


Dr. Baktay Ervin: A CSILLAGFEJTÉS KÖNYVE


Az asztrológia elmélete és gyakorlata (fakszimile)   4000 Ft                                           

Világos érthetőségre, mértéktartásra, a fellengzős rejtelmeskedés elkerülésére törekedtünk, hogy az érdeklődő a könyvből valóban megtanulhassa az asztrológiát, minden különösebb nehézség nélkül. Hogy ez mennyire sikerült, annak megítélése az olvasóra tartozik.


 
Régi könyvek itt

 


 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2011.10.22. 10:53
2010.05.22. 17:19
2009.03.27. 11:45
2009.03.18. 10:50
2009.03.04. 11:46
Friss hozzászólások
 
Naptár
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Idő
 
Banner-kavalkád
 
- itt is

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Egy jó könyv. Társalgó és könyv fórum

Linky.hu - Linkek

Szürke.hu - Kategorizált Magyar Linkkatalógus

Ingyenes apróhirdetés

Bannercsere / banner készítés

Magyarország nyitólapja

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Ann&#224;cska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj