NAPKÖNYV rendhagyó antikvárium
Kedvcsináló

 
~~~~~~
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatóim
Indulás: 2009-02-06
 
Kategóriák
 
RETRO-VÁSÁR
 
Szépecske haza
 
ZENE

 
~~~~~~
 
Régi nagy...
 
AJÁNDÉKOK

 
~~~~~~
 
Festmények, grafikák

 
Történelem, Földrajz, útleírások
Történelem, Földrajz, útleírásokKéptárak: Súgó
.

 


A könyvek borítói megtekinthetők a KÉPES KÖNYVAJÁNLAT menüpontban!


TÖRTÉNELEM


RÉVAI NAGY LEXIKONA 1-21.

(Teljes sorozat)

(Babits kiadó)

50 000 Ft


 

Magyar emlékírók 16-18. század  (1982)  1500 Ft

Molnár Erik: Magyar társadalom története

az őskortól az Árpádokig (1949)  2000 Ft

Magyarország története képekben (Gondolat, 1977) 3000 Ft

Maspero: Az ókori Kína  1500 Ft

Fitzgerald: Az ősi Kína 1200 Ft

Masson: Impéria impériuma (Gyorsuló Idő) 500 Ft

Merényi: Boldog békeidők  600 Ft

2 db Múzeumi Füzetek 500 Ft

Makk Ferenc: Magyarország a 12. században (1986) 600 Ft

Nemeskürthy: Requiem egy hadseregért  500 Ft

Nagy László: Rosszhírű Báthoriak (1984)  800 Ft

Olvastam valahol… (Történészek a Rádió műsoraiban)

(1981) 800 Ft


Ortega: Két történelmi esszé(1983)                       2000 Ft

Gerinctelen Spanyolország / A történelem mint rendszer


Plutarkhosz:

PÁRHUZAMOS ÉLETRAJZOK I-II.

(Osiris, 2000)

5000 Ft

 

 

A két kötetben ötven olyan életrajz található, amelyek nélkül szegényebb lenne tudásunk az antik világról.
Milyen lakomát adott Lucullus, hogyan törte be lovát Nagy Sándor, miként győzte le dadogását Demoszthenész.
Plutarkhosz hitt benne, hogy a görög-római történelem hősei szörnyű vétkeikkel és erényeikkel az emberi természet határainak felismerésére tanítanak.


Pintér István: Botrányok a XX- században (1969) 800 Ft

Péter Katalin: A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet (1985) 1000 Ft

Pintér István: Kémtörténetek a XX. Századból 800 Ft

Péter Katalin: Esterházy Miklós (1985) 600 Ft

P. Szabó József: Pillantás a császár hálószobájába (1980) 500 Ft

Péter Katalin: A magyar romlásának századában (1979) 600 Ft


Tóth Béla:

MENDEMONDÁK a világtörténet furcsaságai (1984)

1000 Ft

Mit is mondott valójában Kálmán király a boszorkányokról? Vadkan, vagy puska ölte meg a költő Zrínyi Miklóst? Hogyan szökött meg Casanova a velencei ólomkamrából? Szánkázott-e nyáron Mária Terézia? Saját találmánya végzett-e Guillotin doktorral? Mit mondott a hóhérának Marie-Antoniette? Feléledt-e Haynau a boncasztalon? Ezek és más hasonló, évszázadok távolába visszavezető kérdések mind a mai napig foglalkoztatják az emberek képzeletét.


Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok (Dante) (hiányos) 800 Ft

Tóth István: Rómaiak Magyarországon 600 Ft

Ráth-Végh István: Két évezred babonái (Móra) 500 Ft

Ráth-Végh István: Az emberi butaság (1963) 500 Ft

Ráth-Végh Istvánné: Férjem története (Gondolat) 800 Ft

R. Várkonyi Ágnes: Török világ és magyar külpolitika (1975) 300 Ft

Rieder: Mágia és okkultizmus a harmadik birodalomban (2005) 1000 Ft

Saint-Simon herceg: A Napkirály udvarában (OK) 500 Ft

Szamosközy István: Erdély története (1981)  1000 Ft

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor (Helikon) 1000Ft

Szekfű Gyula: Forradalom után (Gondolat) 1000 Ft


Szekfű Gyula:

HÁROM NEMZEDÉK

és ami utána következik

(Királyi Magyar Egyetemi Nyomda)

7000 Ft

 

Művében három generáció lelki képét örökítette meg pontos árnyékolással, Széchenyitől Tisza Istvánig. Akik 1914-ben hozsannát kiáltottak feléje, most ellene fordultak, mert Szekfű rámutatott a reform-nemzedék tárgyi és eszmei eltévelyedéseinek s irrealitásának következményeire is. Állítása szerint: a magyar reformpolitika és nevelési rendszer csúcspontjának számító Széchenyi-féle gondolatrendszert a francia radikalizmus és a német liberalizmus söpörte félre


Schlett István: A szociáldemokrácia és a Magyar társadalom 1914-ig (1982) 600 Ft

Széchenyi: A Magyar Akadémia körül (1981) 500 Ft


Szilágyi Ernő:

ISMERETLEN MEMOÁR

A magyar vészkorszakról

(Akadémiai kiadó, 2005)

2000 Ft


A magyar holokauszt tragikus eseményeibe enged bepillantást ez a kivételes hangulatú memoár. A szöveg szaggatott stílusa, az események sodrását jól érzékeltető leírások, a zsidóság sorsáról pesszimista víziót felvázoló s önváddal telített beszédmód életre kelti a történelem egyik legnagyobb drámáját, s megismerteti az olvasót e történelem fogságában lévő ember dilemmáival, kétségeivel s lehetőségeivel is. A Kasztner Rezső munkatársaként, Budapesten tevékenykedő Szilágyi Ernő nemrég felfedezett "naplója" Novák Attila gondozásában és Somogyi Győző grafikájával jelenik meg.


 

.

 

 

 

 

 

 

 

Apor Péter: Metamorphosis  Transylvaniae (Téka) 8oo Ft

Alföldi: Magyarország népei és a Római birodalom (1934)  800 Ft

A Conducator végnapjai (Románia 1989 december) 600 Ft

Oltványi Ottó-Oltványi Tamás: A vég (Ceausecu halála) 600 Ft

Aubry: Napoleon magánélete (1987)  600 Ft

A keresztesháborúk kora (Tolnai)  800 Ft

Benda-Fügedi: A magyar korona regénye  800 Ft

Bethlen Gábor krónikásai (1980) 2000 Ft

Berend T. Iván: Napjaink a történelemben (1980) 300 Ft

Bertényi: Kis magyar címertan (1983) 600 Ft

Ifj. Barta János: A kétfejü sas árnyékában (1984) 600 Ft


 Béládi-Krausz:

 SZTÁLIN

 (1988)                      <<<  Katt a képre !

 800 Ft

 

 Sztálint a moszkvai televízió műsoraiban egyszerűen bűnözőnek, gyilkosnak nevezik, úgy tűnik Kelet-Európában is bármi leírható és elmondható arról az emberről, aki 3 évtizedig félistenként állt a szovjet állam élén, és a náci Németország legyőzése után a világ legtekintélyesebb politikusai közé emelkedett.


Befejezetlen forradalom (Szerk.Szilágyi Ákos 1987) 600 Ft

Bezimenszkij: A harmadik birodalom megoldott

talányai 1941-1945 (1988)  500 Ft

Baracs Dénes: „Virágozzék egy szál virág” (1980) 500 Ft

Beke Kata: Pendragon igaz története (1979) 500 Ft

Bitskey István: Pázmány Péter (1986)  600 Ft

Ifj. Barta János: Mária Terézia (1988) 600 Ft

Bezimenszkij: Hitler halála  500 Ft

Bokros Imre: Kiskirályok mundérban (Új Idők Kft) 500 Ft

Cox: A mithológia kézikönyve (reprint)  1000 Ft

Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában

(Gyorsuló Idő) 500 Ft


.

 

Földi Pál: A MONGOLOK TITKOS TÖRTÉNETE 1200 Ft

FitzGerald: Az ősi Kína (1989)  1200 Ft

Forel: Korunk kultúrtörekvései (Tevan) 800 Ft

Franka Tibor: Szegfűk a Rózsadombon (Rákositól Gyurcsányig) 1000 Ft

Delarue:Gestapo története  800 Ft

Dulong: Szerelem a XVII. században  800 Ft

Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika 500 Ft

Fülep Lajos: A magyarság pusztulása (1984) 300 Ft

Gilbert: Nürnbergi napló (1967) 1000 Ft

Graves: Az aranygyapju  800 Ft

Görög-római mitológia ( Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre) 1000 Ft


Indira Gandhi:

AZ ÉN IGAZSÁGOM

(Magvető, 1980) 800 Ft

 

Ez a különös, diktált emlékirat arra vállalkozik, hogy bemutassa Gandhi asszony személyiségét, szellemi, politikai fejlődését, s azt, hogyan jutott el odáig, hogy ennyire hihetetlen vállalkozásba, az emberiség egyhatodának kormányzásába fogjon

 


Suetonius: CAESAROK ÉLETE Tizenkét életrajz (1968) 1300 Ft

A Caesarok élete szórakoztató és tanulságos olvasmány, amely bepillantást enged a Római Birodalom nagyjainak életébe


Huizinga: A középkor alkonya  (Athenaum) 1200 Ft

Hanken: Királyi szeretők (1998) 1000 Ft


Hatvani-Géczi 

(Torrente del Bosque):

Kínzások és kivégzések 

története

(2004)

800 Ft

Kínzások és kivégzések

Magyarországon

(2004)

800 Ft


HUMANISTA TÖRTÉNETÍRÓK (MR) 1500 Ft

Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén (1982) 600 Ft

Hollós-Lajtai: Horthy Miklós a fehérek vezére (1985) 800 Ft

Indiai regék és mondák (1977) 800 Ft

István Király intelmei (1982) 300 Ft

Karsai Elek. A budai Sándor palotában történt  800 Ft

Kende János: Forradalomról forradalomra (1979) 600 Ft

Kulcsár Péter: A Jagellókor (1981) 600 Ft

Karsai Elek: Berchtesgardeni sasfészektől

a berlini bunkerig (1981) 1000 Ft

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc sz államférfi

és az író (1976) 300 Ft

Krúdy: A kápolnai földosztás (1982) 300 Ft

Kardos Tibor: Ki volt Mátyás király? (1983) 600 Ft

Kádár Gyula:A Ludovikától Sopronkőhidáig I-II. (Magvető)1500 Ft

Lovas Márton: Magyar voltam a GULAG-on (1989) 600 Ft

Litván György: „Magyar gondolat – szabad gondolat” (1978) 300 Ft

Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői (Mecenas, 1991) 1000 Ft

Végh Antal: (Csurka) István a király (magánkiadás) 500 Ft

Végh Antal: Miért nem szeretem Horn Gyulát? (Magánkiadás) 500 Ft

Végh Antal: Megmondom őszintén (Közéleti arcképcsarnok) 500 Ft


VILÁGTÖRTÉNET KÉPEKBEN I-II. (Gondolat) 3000 Ft

I. Őskor, ókor, középkor - Az őskortól 1640-ig

II. Újkor, Legújabb kor - 1640-től 1970-ig

 

.

 


FÖLDRAJZ, ÚTLEÍRÁS


CHOLNOKY JENŐ:

A FÖLD ÉS ÉLETE  I-V. kötet

Világrészek, országok, emberek

(Budapest, Franklin-társulat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

####

 


 

 

FELFEDEZŐK LEXIKONA

A-tól Z-ig

Merényi kiadó

1200 Ft

 

 

 

 

 

Ez a könyv Dr. Kéz Andor Felfedezők lexikona, valamint A Föld felfedezői és meghódítói  1938-ban megjelent kötetei alapján készült.                         


BAKTAY ERVIN: INDIAI ÉVEIM I-II. 

(SzEFHE) 5000 Ft

 

 

A magyar indológia nagy alakja több évet töltött Indiában, ahol a vallásokat, bölcseletet, művészetet és az egyes népcsoportok életét tanulmányozta, bejárva Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit, átszelve Indiát a Himalájától egészen Ceylonig. India, a különös szokások, rejtelmes emberek, titokzatos templomok és mesebeli kincsek hazája, kalandorok és fölfedezők, hódítók és esztétalelkek seregét vonzotta a történelem ókorától napjainkig.

(Katt a képre!)


Waterstone:

INDIA  - Bölcsesség - Hit - Mítosz  -

 

(Magyar Könyvklub, 1996)

2000 Ft

 


Arthur Koestler:   INDIA (1999) 1500 Ft


Heller: Napsütötte Jáva (Franklin) 800  Ft

Stingl: Az utolsó paradicsom 1200 Ft

Csendes  László: Térképhistória (180) 300 Ft

Conrad: A Jákob-pálcától a műholdas navigálásig (1982) 500 Ft

Enyedi György: Falvaink sorsa (1980) 300 Ft

FÖLDÜNK  ORSZÁGAI (1976) 800 Ft

Dániel-Orosz: AH, AMERIKA!

Dokumentumok a kivándorlásokról 1896-1914

(Gondolat) 1500 Ft


GERMANUS GYULA: ALLAH, AKBAR! (1972)

 ###

 

 

Germanus Gyula 1934-ben hosszabb utazást tett a Közép-Keleten, s Allah Akbar! című könyvében számolt be útjáról.
Ebben a méltán sikeres munkájában Germanus Gyula tudományos műnek, népszerűsítő irodalomnak, útirajznak, önvallomásnak, poltikai esszéinek eredeti ötvözetét teremti meg. Elbeszéli arábiai utazásainak, mekkai zarándoklásának fordulatos történetét, olykor mulatságos, máskor csaknem tragikus, de mindíg izgalmas úti élményeit, egyéni benyomásait, s közben sort kertít rá, hogy betekintést nyújtson az arab népek mindennapjainak titkaiba, részletesen szóljon az arab népek múltjáról, műveltségéről, irodalmáról, vallásáról, pszichológiájáról.


GERMANUS GYULA: KELET VARÁZSA (1972)  ###

"Amikor a Magvető Kiadóvállalatnál Kelet varázsa címen sajtó alá bocsátom a régebben megjelent és teljesen elfogyott A félhold fakó fényében és Kelet fényei felé című két könyvemet egy kötetben, emlékeim ködfátyolán át fel-feltűnik ifjúságom sok ábrándja, álma..."


KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR

Körösi Csoma Sándor dolgozatai

Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette
Dr. Duka TivadarKörösi Csoma Sándor arczképével…s egy térképpel

Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Budapest. 1885

                                                             (Reprint)                                                           
.

####


    

Utazások a régi Európában (TÉKA 1976)  ###

Granasztói: A középkori magyar város (1980) 300 Ft

Harmat Endre: Halló, New York (1967) 300 Ft

Egon Ervin Kisch: Kalandozások öt világrészben 800 Ft

Krömer: A világ csodái 1000 Ft

KIGLICS: JAPÁN-MÚLT A HOLNAPBAN (1989)     1000 Ft

Magyarország megyéi ZALA (1987) 500 Ft

Magyarország megyéi SOMOGY (1988) 500 Ft

Németh László: San Remói napló  300 Ft

Szombathy Viktor: Száll a rege várról-várra 1200 Ft

 


Kósa László:

FÜRDŐÉLET A MONARCHIÁBAN

(Holnap kiadó, 1999)

2000 Ft

Az osztrák birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia fürdőkultúrája a XVIII. század végétől az első világháborúig világtörténelmi viszonylatban is nagyon színes és jellegzetes volt. Magába foglalta a nyaralást, az üdülést, a gyógyulást és a szórakozást.


Dr. Kolta János: Baranya megyei útikönyv    800 Ft

 

Lackner László: Kerkavölgye  500 Ft

Lackner László: Egervár  500 Ft

REGÉLŐ MAGYAR VÁRAK 1200 Ft

 


 

 
Régi könyvek itt

 


 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2011.10.22. 10:53
2010.05.22. 17:19
2009.03.27. 11:45
2009.03.18. 10:50
2009.03.04. 11:46
Friss hozzászólások
 
Naptár
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Idő
 
Banner-kavalkád
 
- itt is

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Egy jó könyv. Társalgó és könyv fórum

Linky.hu - Linkek

Szürke.hu - Kategorizált Magyar Linkkatalógus

Ingyenes apróhirdetés

Bannercsere / banner készítés

Magyarország nyitólapja

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Ann&#224;cska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj